Händer i Hembygden

Eller händer i hembygdsföreningen, för att vara tydlig med att det gällde just hembygdsföreningarnas verksamhet.

Här är bidragen som kom in. (De blir större om du klickar på dem.) Vinnarna först, sedan de andra bilderna utan någon som helst ordning.

Enväldig domare var KGZ Fougstedt. Vi vill tacka honom för hans insats!

Vinnarbilden togs av Birgit Eriksson, Svärta hbf. Motivering: Fotografen har här på ett genialiskt sätt fångat händernas betydelse för alla generationer i alla tider, en given vinnare.

Andra pris Ordförandebyte, är tagen av Sören Tylstedt, Bälinge hbf. Motivering: Bra och ren komposition med budskapet ingraverat i klubban, lyfter på hatten.

Tredje pris går till Kerstin Jonassson, Svärta hbf. Motivering: För att nå ett bättre resultat krävs samarbete, vilket denna fotograf så påpassligt dokumenterat.

Hedersomnämnande går till Göran Bayards bild Vässningen, Malmköpingsortens hbf. Motivering: Händernas betydelse för grovarbetet visar fotografen på ett bra sätt.

Korv och drickaförsäljning, fotograf Håkan Becker, Fogdöns hbf

Händer som binder vassmattor, fotograf Göran Bayard, Malmköpingsortens hbf.

Repslagning. De här barnhänderna sammanför med hjälp av en skyttel tre så kallade kardeler till ett rep. Fotograf Kerstin Jonasson, Svärta hbf

Berättarkväll med soppa, fotograf Håkan Becker, Fogdöns hbf

Julita-kärven, Fotograf Marita Terensia Fagerlund, Julita hbf

Blomster plockas till nästa aktivitet. Fotograf Rolf Gustafsson, Ärla-Stenkvista hbf

Med händer händer det, fotograf Monika Gustafsson, Sköldinge-Valla-Lerbo hbf

Årsmötespresidium, fotograf Håkan Becker, Fogdöns hbf

Man måste städa hembygdsstugan inför sommarsäsongen. Fotograf Rolf Gustafsson, Ärla-Stenkvista hbf.

Händer som kollar havre i såmaskinen, fotograf Göran Bayard, Malmköpingsortens hbf.

Händerna på bilden taglar ett rep som just slagits på en repslagarstol från 1800-talet, som skänkts till Svärta hembygdsförening av fiskaren Herbert Johansson på Marsö. Fotograf Birgit Eriksson, Svärta hbf

Mobiltelefonen i hembygdsföreningens tjänst. Fotograf Rolf Gustafsson, Ärla-Stenkvista hbf