Barn och ungdom

 

Inspirationsdag i Näshulta i april 2017: Anteckningar Inspirationsdag 3 april 17

Läroplanen 2011, Lpo 11;

 

Barn och ungdom är av Sveriges Hembygdsförbund en prioriterad grupp.

Mål för barn och Ungdomsgruppen i Södermanlands hembygdsförbund

  • Att inspirera till en fortsättning på det fina samarbete med skolan som många hembygdsföreningar redan har
  • Att uppmana övriga hembygdsföreningar att inte förtröttas av eventuellt ”motstånd” från skolans sida.
  • Att istället få skolan att se oss som en resurs i skolarbetet och ej som en belastning. I skolans läroplan har vi gott stöd.
  • Att fokusera på en framtid och återväxt av kommande generationer i hembygdsrörelsen för att kunna taga hand om vårt efterlämnade kulturarv.
  • Att hitta vägar att nå äldre barn och ungdomar genom att inleda samarbete med ungdomsföreningar och organisationer som utgår från en vinn-vinn-situation.

__________________________________________________________

RAPPORT skolgruppen 2013

Inget är så gott som matsäck på utflykt i hembygden. JF, 2009
 

__________________________________________________________

Barn- och ungdomsgruppen genomförde en inspirationsdag i januari 2012. Om den kan du läsa i Dymlingen nr 1 2012.

Hur det fortsatta arbete kommer att se ut är ännu inte fastställt. Barn och ungdom är ett område inom vilket arbete ständigt sker, för närmare information om vad som är aktuellt, kontakta kansliet.