Arbetsområden för hembygdsrörelsen

Till vänster finns nu en rad underrubriker med de nu aktuella arbetsområdena i Södermanland. Här samlas dokument som kan hjälpa er vidare.

Anteckningar från enskilda kurser och konferenser samlas tillsammans med tipsen under ”Anteckningar och tips”

Deltagarna laddar för att se på sin omgivning med arkeologiska glasögon. Foto JF