Läsa Landskap, Sommarkurs 2012


Deltagarna laddar för att se på sin omgivning med arkeologiska glasögon.

Fredagen den 1 juni 2012 samlades 37 deltagare från hela Södermanland till en endagarskurs i Tuna Skol- och hembygdsmuseum utanför Nyköping. Jennie och Christel från Södermanlands hembygdsförbund hade engagerat Patrik Gustafsson och Ingeborg Svensson, arkeologer från Sörmlands museum. Förmiddagen ägnades åt att leta rätt på för oss intressanta platser. Till det finns hjälp att få i ”Informationssystemet om fornminnen” (FIMS).  Vidare fick vi adresser till olika myndigheter och arkiv på internet som skriver om fornlämningar.

Jennie FornedalFotograf: Jennie Fornedal

Har ser vi dagens två kursledare Patrik och Ingeborg

Efter det värmande kaffet i den kalla och regniga dagen, fortsatte vi att leta efter historien i gamla kartor och även titta efter när landet steg ur vattnet. Allt detta för att kunna datera de fynd som gjorts och görs.

 

 

 

Jennie FornedalFotograf: Jennie Fornedal

En våt junidag i Tuna, blev ändå en bra dag för arkeologiintresserade.

Efter en stärkande lunch, gick vi ut i terrängen omkring Tuna och gamla E4:an och gjorde en inventering av en fornlämningsmiljö. Här fick vi bl.a. se skeppssättningar, gravkullar och skålgropar.

Efter dagens sista värmande kaffe där vi underdagen blivit servade av medlemmar från Tuna hembygdsförening, for vi in emot Nyköping, för att se utgrävningen omkring Kiladalens kastal som nu arkeologer från Södermanlands Museum, tillsammans med deltagare från Södertörns högskola jobbar med.
Vi fick en intressant genomgång av Lars Norberg och Björn Pettersson, som grävt på platsen och de fynd de gjort, är från 1200-talet. Det var en intressant dag, som vände sig till oss som är nya i ämnet arkeologi och fornlämningar.

Vårt förslag är att en liknande kurs anordnas till våren 2013 i Rekarne-kretsen, då med deltagare från Norra Sörmland i Kjula eller Tumbo.

Lennart Pettersson, Eskilstuna

Bilder Jennie Fornedal