Klipp och klistra när ni sprider er information

Att se till att föreningens aktiviteter syns överallt där de ska finnas blir snart ett jättejobb!

 

Här kommer ett par tips för att underlätta detta arbete.

Klipp och klistra Här finns tips för hur ni underlättar arbetet med att skriva samma sak på många platser. Känns det ändå jobbigt läs den sista sidan först.

Fyll i excelfilen Om det värsta med hela våren är filen för sommarprogrammet finns här några tips för att minska blodtrycket.

Uppdatera Kalendariet! Kom igång med hjälp här: Lägg till en aktivitet