Utforska platsen i hembygd.se    – Vi pratar Bygdeband

20 January 2021

En plats för samtal Bygdebandsarbetare emellan. Vi samlas för att prata om hur man kan arbeta, lösa problem och tittar funktioner som dykt upp i det nya systemet.
Deltagarna kommer att helt styra mötenas innehåll.
Kurser i hur hembygd.se fungerar ges av Sveriges Hembygdsförbund. www.hembygd.se/webbseminarier Dessa träffar handlar om hur vi använder det och skapar ett enhetligt och användarvänligt system. 

Kl 16-18.30, den tredje onsdagen i varje månad.
Det vill säga den 20 jan, 17 feb, 17 mars, 21 apr och 19 maj

Mötena sker preliminärt via Teams

Anmäl ert deltagande till [email protected]
Träffarna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


Editerad av: Jennie Fornedal (2020-12-18 08:02:14)

Södermanlands Hembygdsförbund

Plats: Web-baserad serie träffar

Börjar: 20 January 2021 16:00

Slutar: 20 January 2021 18:30