Södermanlands hembygdsförbunds årsmöte 2020

25 August 2020

Preliminärt planeras ett utomhusmöte med picknick-möjligheter  Kallelse aug 2020.pdf

Verksamhetsberättelse 2019.pdf inkl dagordning
Motion till förbundet kraftledning (002).pdf  (Motionen är på grund av händelseförloppet i frågan hanterad av förbundets styrelse genom skrivelsen här: Skrivelse rörande planerad elkabel.) 

Styrelsens förslag: 

Medlemsavgifter för helanslutna hembygdsföreningar år 2022:
Styrelsen föreslår en oförändrad avgift på 8 kr per medlem utöver avgift till Sveriges Hembygdsförbund, för närvarande 13 kr.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiftstaket gällande avgifter för över 1000 medlemmar som infördes 2009 tas bort för Södermanlands hembygdsförbund. Detta påverkar en förening i vårt län och påverkar inte Sveriges Hembygdsförbunds avgiftstak. En minimiavgift till Sveriges Hembygdsförbund motsvarande 500 kr per år påverkar två föreningar i vårt län, inget förslag till minimiavgift för Södermanlands hembygdsförbund finns.
Image

 


Editerad av: Jennie Fornedal (2020-07-28 08:57:13)

Södermanlands Hembygdsförbund

Plats: Hembygdsgården i Sparreholm

Börjar: 25 August 2020 18:30

Slutar: 25 August 2020 20:00