Om oss

Södermanlands hembygdsförbund samlar Sörmlands 68 hembygdsföreningar, se länken "Hitta förening". Vi ger ut medlemstidningen Dymlingen. Södermanlands hembygdsförbund arbetar främst med stöd och utveckling av den sörmländska hembygdsrörelsen. Genom utbildningar, inspirationsträffar och utvecklingsprojekt kring föreningsutveckling, förvaltning av vårt kulturarv och allt det som följer av att vilja möta och berätta för så många människor som möjligt.

"Hitta förening" är vägen till hembygdsföreningarna i länet. Fördelningen av föreningarna framgår av kartan som öppnas i nytt fönster om du klickar på den. Image

Medlemstidningen Dymlingen kommer ut fyra gånger per år i tre vanliga nummer och nummer två, som är Sommar i Hembygden och innehåller hembygdsföreningarnas sommarprogram öppna för allmänheten. De andra tre numren fylls av inspiration, information och naturligtvis sörmländsk kultur och historia. För 150 kr per år får du den hem i brevlådan. 

Många föreningar i Sörmland arbetar med att publicera sitt historiska material på Bygdeband. Titta in och se om du hittar platser du är nyfiken på. Bygdeband i Sörmland

Image Image Image

Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn 

(som utgör §2 i Södermanlands hembygdsförbunds stadgar)

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kultur­arvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

VÅR VISION: En levande hembygd öppen för alla

vi ska värna kulturarvet över tid
vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
vi ska verka i lands- och stadsbygd
vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Här är våra stadgar Stadgar reviderade 2019.pdf   och   vår   Verksamhetsplan 2019.pdf

Image
Image
Image

Hur hamnade vi här?

Hembygdsförbundet startades 1931 här nedan följer några nedslag i vår brokiga historia. Vill du veta mer om Sörmlands historia rekommenderar vi Sörmlandsbygden som har en egen sida i menyn. 

Vår tidslinje  En kort sammanfattning av hur vi blev som vi är. 

Kanslihistoria Vårt kanslis utveckling är en studie i samarbeten. 

I Sörmlandsbygden 2006 skrev Bror-Erik Ohlsson om hembygdsförbundets 75 åriga historia.

"Ty hembygden är i lika hög grad nutid som forntid och framtid" skrev Prins Wilhelm 1934. Det blev också titeln på en artikel i Sörmlandsbygden 2016 om hembygdsförbundets, då 85-åriga historia. 

Som den berättades 2011 på vårt 80-årsfirande på Gammaldags Malmköpings Marknad.