Ändringar i Sommar i Hembygden

Smedjans dag i Ramshammar, Kjula Jäder, är flyttad från den 7 aug till den 19 aug.

För fler ändringar och mer detaljer se resp förenings hemsida. Adresserna finns under ”Föreningar och museer” till vänster.
Hela tidningen finns i den blå boxen till höger.

Sommar i hembygden finns också på din turistbyrå