Ett smart digitalt föreningsliv – Kulturarvsforum den 6 mars

Inbjudan Kulturarvsforum 2018

Välkomna till en spännande & viktig dag kring hur vi på bästa sätt tar hand om & sparar vår tid för framtiden. Dagen riktar sig till dig som arbetar ideellt eller professionellt med museiverksamhet, arkiv, bibliotek eller folkbildning i länet. För dig som var med på föreläsningen den 21 november blir detta en fortsättning. Syftet med dagen är samverkan & kompetensutveckling inom kulturarvsektorn i Sörmland