Vad vill du med Dymlingen?

2018 kommer Dymlingen i sin 30e upplaga. Det är dessutom det första året utan årsbok för Södermanlands hembygdsförbund. Ett lättat höstmöte konstaterade att inte så stora förändringar är planerade. Men kanske du har den idén som kan styra Dymlingen i en bra riktning, som kan komplettera och utveckla innehållet eller utformningen. Hör av dig med dina idéer till [email protected]