Föreläsning och diskussion kring digital arkivering

Den 21 november. Inbjudan finns här

Hur ska föreningslivet kunna bevara sin ”digitala historia”? Idag producerar vi mängder av digitala foton, webbsidor och andra elektroniska handlingar. Går det att bevara denna information till framtiden? Är det över huvud taget viktigt?
Välkommen till en inspirerande dag, där vi presenterar färska resultat från projektet ”Nu tar vi arkiven till en ny, digital nivå”. Författaren Anneli Jordahl berättar om ”Augustenbad en sommar” – en roman som i dubbel bemärkelse bygger på historiska källor i Sörmland.