Synd och skam – Arkivens dag den 11 november

www.arkivensdag.nu/ : ”Om sådant man försökt glömma – och ibland också försökt gömma. I arkiven finns spår av det som upplevts som skamfyllt och syndigt.
Om synen på moral och omoral, om skampålar och skämskuddar, om de som varit moralens väktare och de som brutit mot normerna, om fakta och fake news, och kanske om ett och annat klippt kvitto.
I arkiven finns ögonvittnesskildringarna, berättelserna från dem som var där. De som brutit mot normerna finns ofta rikt representerade i arkiven. Gör en tidsresa med oss och lär dig mer om vår tid genom dåtidens värderingar!”

Anmäl ert arrangemang senast den 27 oktober genom att följa länken här.