Missa inte att söka bidrag senast den 15 maj

TIA- medel, Tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för tidiga insatser för asylsökande enligt förordningen om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364). För 2017 förfogar Länsstyrelsen över 2,83 miljoner kronor.
Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.