Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Nu börjar frågorna om Landsbygdsprogrammet öka. Glädjande nog har Länsstyrelsen beslutat att de inte kräver någon offentlig medfinansiering i de enskilda ansökningarna.
Här följer länkar till några viktiga sidor.

Jordbruksverket om vad man kan söka för
Länsstyrelsen om Landsbygdsprogrammet
Den regionala handlingsplanen