Föreningen


Tuna Hembygdsförening bildades 1974.

Den nybildade föreningen fick som gåva en stuga av makarna Ingrid o Karl Strömberg från Enstaberga. Det är stugan till höger i bilden ovan.

Deras syfte var en hembygdsstuga för bygden.                                            

Föreningens ändamål är att värna hembygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer.

Editerad av: Jenny Eriksson (2018-11-19 20:17:44)