Medlemskap


Möjlighet till medlemskap står öppen för alla, det är ett enkelt sätt att till låg kostnad stödja vår verksamhet i Tuna hembygdsförening. Årsavgiften är 150 kr/år för enskild medlem. Medlemskap erhålles enklast genom att sätta in 150 kr/år på föreningens bankgiro 390-4034 med angivande av namn och adress. Vid frågor

kontakta styrelsen.

 

Välkommen som medlem !

Editerad av: Jenny Eriksson (2020-04-28 10:41:29)