Om oss

Välkommen till Söderfors Hembygdsförening!

Under året 1948 diskuterades att bilda en hembygdsförening. Söderfors Bruks direktör Per-Gustav Brännström var en av initiativtagarna och pådrivare för bildandet av föreningen. Bruket var redan igång med att restaurera en smedstuga, på Strömgatan 2, som överlämnades till föreningen att förvalta och vårda. Smedstugan kom sedermera att kallas Gammelgården.

Söndagen den 30 oktober 1949 bildades Söderfors Hembygdsförening
En interimsstyrelse, med folkskolläraren Erik Sandberg som ordförande, sammankallade den 30 oktober 1949 till ett möte där bildandet av Söderfors Hembygdsförening diskuterades. Inbjuden gästtalare var landsantikvarie N Sundqvist från Uppsala. Efter anförandet som handlade om en hembygdsförenings syfte och ändamål, beslöt en enhällig församling att bilda en förening. 50 personer tecknade omedelbart sitt medlemskap i föreningen.

Föreningens första styrelse:
Ordförande                         Förrådsförvaltare Georg Wahlström
V ordförande                      Bruksdirektör P.G Brännström
Sekreterare                         Lärarinnan Annie Wittlock
V sekreterare                      Valsverksarbetare Ivar Ceder
Skattmästare                      Fru Märta Ödberg
Övriga                                  Kemist Östen Englund
                                              Verkstadsarbetare Gerhard Lantz
Revisorer                             Herrar Bertil Eriksson och Alvar Tidlund med Sven Lindqvist som suppleant

Föreningens grundstadgar innehöll följande paragrafer:
§ 1 Uppgift
Föreningen har till ändamål att väcka, stärka och fördjupa kärleken till och kunskapen om hembygden och dess natur, samt värna och bevara sådan gångna tiders kulturalster som kommit ur bruk.
§ 2 Arbetsplan
Till förverkligande av dessa syften skall föreningen, i den mån dess tillgångar medgiva, främja hembygdsföreningen, uppteckna och bevara i bygden kvarlevande sagor, sägner, berättelser och minnesvärda händelser, visor och låtar, skrock och annan folktro, byars och släkters historia, gamla namn och ägor och lokaler, bomärken och dylikt, anordna föredrag, fester och samkväm.

Ett mycket värdefullt ideellt arbete har därefter lagts ned av medlemmarna för att förverkliga de båda §§ i föreningens första stadgar.

 

När Gammelgården blev för trång togs en diskussion upp med Uddeholms AB om förvärv av ytterligare en smedstuga. 1977 fick föreningen dispositionsrätt till hörnhuset Storgatan/Strömgatan och som efter renovering av första lägenheten kunde invigas den 11 november 1981. Även den andra lägenheten renoverades.
1977 bytte hörnhuset namn från Bygdegård till Hembygdsgård.
Den 1 november 1989 köpte föreningen hörnhuset inkl. ladugården för 1 krona av Kloster Speedsteel AB.
Den 8 maj 1995 köpte föreningen Gammelgården av Erasteel Kloster AB för 1 krona.

Vi värnar om och jobbar för att bevara och underhålla Söderfors fantastiska gamla byggnader, både interiör och exteriör, så att alla kan njuta och ta del av historiens vingslag nu och i framtiden.
Byggnader att vårda; Ankarsmedjan, Enkhuset, Gammelgården och Hembygdsgården samt Ladugården. Mer information om våra byggnader hittas här.
En viktig del i vårt arbete är att få visa upp vår fina bruksort med bl.a de monument och vackra byggnader som har stått i många hundra år, som påminner oss om hur människor förr har slitit hårt, levt och skapat sig ett liv. Följ med på en guidad Bruksvandring och/eller se Ankarsmedjan med det välgjorda bildspelet som får en att rysa av beundran när man förstår vilken historia bruksorten bär på. Kontakta vår guideansvarige, se kontaktuppgifter här.

Inom föreningen finns Vävstugan där det vävs fina alster. Vill du vara med och väva? Vill du köpa Söderforslöparen? Se kontaktuppgifter här.

Att hålla gamla traditioner vid liv och föra dessa vidare samt att skapa nya är något vi vill fortsätta att göra.
Utöver de arrangemang som vi ordnar under året träffas styrelse-gänget på våra styrelsemöten en gång i månaden. Vi har också för avsikt att starta upp grupper där vi arbetar med olika uppgifter, bl.a har vi kört igång en foto-grupp där vi går igenom/inventerar/sorterar/arkiverar alla foton som finns i vår ägo.
Det finns mycket kul att göra, om man vill, det är endast fantasin som sätter gränser! Är du nyfiken på att vara med? Kanske har du idéer på vad vi kan göra? Det absolut roligaste i en förening är ju alla människor som gör saker tillsammans! Det går att vara aktiv i föreningen utan att vara med i styrelsen, såklart. Kontakta någon i styrelsen om du har funderingar, vettja! Se kontaktuppgifter här.

Välkommen, igen!