Grisbäcks Väderkvarn


Kvarnen köptes in av Söderåkra Hembygdsgille 1939. Den första renoveringen av kvarnen genomfördes 1939 och 1956 plåttäcktes taket och väggarna fick träpanel. I början av 1994 var kvarnen i förfall och Bo Andersson Grisbäck tog kontakt med Hembygdsgillet för att få till stånd en större renoveringsinsats. Med hjälp av ALU-projekt (Arbetslivsutveckling) och bistånd av Örjan Molander från Kalmar Läns Museum beviljas medel för att rusta upp kvarnen till originalskick. Såväl kvarnens väggar och tak ska åter kläs med spån. Både spån och tjära levereras lokalt av Martin Nilsson i Strömby. Nya vingar tillverkas och då axel och övriga kraftöverföringsdetajer är hårt angripna av röta måste även de bytas ut. 1995 står kvarnen klar i all sin prakt. Kvarnen underhållsmålas nu med tjära regelbundet.  Kvarnen är inte funktionsduglig , men flera detaljer finns kvar. Dock ej kvarnstenarna.

 

Image

Beskrivning: Grisbäcks kvarn Fotograf: KG Nilsson

 

Förening:

Söderåkra Hembygdsgille

Skapad av: eva Stenvide (2019-01-04 14:48:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: eva Stenvide (2021-12-10 13:32:39) Kontakta föreningen