Skultuna, som ligger strax norr om Västerås, är kanske mest känt för sitt Messingsbruk grundat år 1607. Föreningen som startades 1954, har lokaler på tre ställen i samhället, Hembygdskällaren med skolmuseum på Vallonvägen 20 C, Paradiset som ligger på Kärrbo (ett museum som speglar ett arbetarhem i början av förra sekelskiftet) samt ett föremålsmagasin i Brännugnsbacken.

Fotovisningar på Vallonen

Onsdagen 14 november kl. 14.00 ”Brokiga blad”
Fredagen 14 december kl. 14.00 ”Julen står för dörren”

Fototräffar hösten 2018

Hjärtligt välkomna till fototräffar i hembygdskällaren Vallonvägen 20C!
Onsdagen 21 november, kl 14.30
Onsdagen 12 december, kl 14.30

Hembygdsförbundets hedersdiplom

Vid Västmanlands Hembygdsförbunds årsmöte i Skinnskatteberg den 21 april fick Anita Nilsson från vår förening mottaga Hembygdsförbundets hedersdiplom för sina insatser i  föreningen genom åren. Anita har varit kassör mellan åren 2004 till 2014 dessutom har hon varit lotteriansvarig och handlagt allt arbete med tillstånd, redovisning och vinstinköp. Anita har varit aktiv som lottförsäljare i vår lottkiosk vid Messingsbruket, hon har haft koll på när turistbussar anlänt till bruket och även sett till att kiosken varit bemannad. En välförtjänt utmärkelse för en kulturgärning utöver det vanliga som museichef Carl-Magnus Gagge sa vid utdelningen. Grattis Anita, vi hoppas på ett långt fortsatt samarbete med dig.

Arbetslivsmuseet

Arbetslivsmuseet i gången vid Messingsbutiken är öppet alla dagar när butiken är öppen. Där finns även listor att låna som beskriver de olika föremålen.

Skultuna förr och nu

Skultuna Hembygdsförening vill dela med sig av sina kunskaper om ett mer än 400-årigt mässingsbruk som startade på en plats som fram till år 1607 bestod av åkrar, ängar och skog.

Därför har Hembygdsföreningen iordningställt fyra vandringsleder med nedslag i det förflutna. Dessa vandringar kan göras i egen regi, genom att man köper en karta i Messingsbrukets kassa, kostnad 20 kr. På parkeringen utanför butiken finns en stor skylt där man kan se de olika vandringslederna, dessa är 700 m, 800 m, 1015 m och 2014 m långa. På varje inhandlad karta finns vägbeskrivning och intressanta platser är markerade med en röd prick. Vid varje röd prick på kartan finns en informationstavla som berättar om platsen.
Man kan också anlita en guide på tel: 021-70 900 till en kostnad av 20 kr/person.

Inne på Messingsbruket finns en gång med ett litet arbetslivsmuseum där det visas mässingsprodukter och arbetsredskap m.m.

Varmt välkomna!

Vi behöver er!

Skultuna Hembygdsförening som startades 1954, har som huvuduppgift att sprida kunskap om vårt kulturarv inom gamla Skultuna socken. Vi behöver bli fler för att stärka vår röst i samhällsdebatten. Vår låga medlemsavgift är trots allt en viktig del av föreningens ekonomi och det är vår förhoppning att vi ska bli fler. Som ny medlem i föreningen får du boken SKULTUNA BRUKS HISTORIA 1607 – 1850. Den delas ut så snart medlemsavgiften är registrerad.

Medlemsavgiften för 2018 är:

100:- för enskild medlem

165:- för familjemedlemsskap

Betalas in på Bankgiro 5867-4144 glöm inte att ange namn och adress.