GDPR för föreningar


För vår förening gäller följande:

Medlemsregister med namn, adress och mailadresser till styrelsen finns endast hos kassör och sekreterare. Vill någon se eller ändra sina uppgifter sker det omgående efter kontakt med kassör eller sekreterare.

 

Vad säger lagen:

GDPR för föreningar - 4 principer

25 maj 2018

RiksGuide

Nya dataskyddsförordningen påverkar dig som hanterar personuppgifter, exempelvis i en förening eller medlemsorganisation. Här är fyra viktiga principer du bör känna till.

25 maj 2018 började GDPR - nya dataskyddsförordningen att gälla. Den ersätter personuppgiftslagen och har fått många att fundera kring sin hantering av personuppgifter.

Här är några viktiga riktlinjer för dig som exempelvis arbetar med en förening eller i en annan liten organisation med medlemmar, som Datainspektionen tagit fram.

Hantera personuppgifter i en förening - 4 principer!

Ändamålsbegränsning

Detta handlar om att ni bara ska samla in uppgifter för specifika ändamål och inte för att behandla uppgifterna senare för något annat.

Uppgiftsminimering

Ni ska bara ta in de uppgifter som verkligen är viktiga och relevanta för ändamålet.

Korrekthet

Uppgifterna ska stämma och uppdateras vid behov. Se till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid behov.

Lagringsminimering

Spara inte personuppgifterna längre tid än vad som behövs.

Källa: Datainspektionen.se

 

Förening:

Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening

Skapad av: Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening (2018-05-28 09:21:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening (2018-10-23 07:56:20) Kontakta föreningen