Klockstapeln


Klockstapeln tillverkades 1984 av Gunnar Bångmark och Torsten Johansson för att härbärgera vällingklockan från Lars Olssons hem i Groröd (Lars Olsson var bondeståndets talman 1809-1818)

Editerad av: Evert Carlsson (2018-10-30 13:23:27)