Skolhuset


Huset uppfördes 1892 som skola i bygden. Det inrymde skolsal och lärarbostad om ett rum och kök. I huset pågick skolverksamhet fram till år 1954.
När skolan upphörde tog hembygdsföreningen initiativ till ett litet skolmuseum. Skolbänkar, kateder och andra inventarier från de gamla bygdeskolorna i dåvarande Skredsviks kommun fördes över till Bången. Skolmuseet finns i dag på vinden och ”Fröken” sitter i katedern!
På vinden finns även en avdelning med redskap för mjölkproduktion, bak med mera
Skolsalen används som samlingsrum för möten, men här finns även en del samlingar utplacerade.
Lärarbostadens rum rymmer sittgrupper och är inredd med gamla bruksföremål och i utgången från lärarbostaden finns numera vattentoalett.
Huset värms upp av den stora kaminen i väggen mellan skolsalen och hallen, men det finns också elvärme.
Även hallen används som utställningslokal. Här finns delar av Hugo Olssons samlingar tränsar och bett och ett väggskåp med textilier.
Köket har moderniserats.

Förening:

Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening

Skapad av: Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening (2013-04-05 10:53:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening (2018-10-30 13:20:29) Kontakta föreningen