Bångens hembygsmuseum


Bångens hembygdsmuseum/hembygdsgård ägs av Skredsvik-Herrestads-Högås hembygdsförening och ligger i Bångens by, Herrestads socken (ca 7 km väster om Uddevalla).
På tomten finns idag 8 olika byggnader: Skolhuset, Ståls stuga, Blåsuppstugan, Ladugården, Smedjan, Vedboden, Klockstapeln och Scenen.

 

Editerad av: Evert Carlsson (2018-10-30 13:48:15)