Styrelsen


Ordförande:    Gunilla  Magnusson, Herrestad  Svenseröd, 209
45194 Uddevalla
Tel 070-3622895
e-mail [email protected]

Sekreterrare: Berndt-Johan Lindberg, Skredsviks Bua 203,
451 97 Uddevalla, 
el. 0522-641011,  070-348 57 89        
e-mail: [email protected]                      

Kassör:          Ulla Grahm, Högås Sund 329, 451 96 Uddevalla
tel. 0522-64 41 41,  070-354 66 41
e-mail: [email protected]   

Vice ordf.:     Tommy Glamér, Bången 413, 45194 Uddevalla
Tel. 0522-31619
e-mail:  [email protected]  

Ledamöter: Görel Thorell, , Bången 234, 45194 Uddevalla
                      Tel
                      e-mail, [email protected]

                      Margit Olsson, Marteröd 124, 451 94 Uddevalla
                      tel. 0522-82209, mobil 0762-63 65 43                             
                      e-mail: [email protected]                              

                     Yvonne Johansson, Gunnarby 280,
                     451 95 Uddevall, tel. 0522-64 31 56,  0702-30 53 17
                     e-mail: [email protected]                                         

           

 

Kontaktpersoner för Bången:
Margit Olsson, Marteröd 124, 451 94 Uddevalla tel. 0522-82209,
Birgitta Oscarsson, tel. 0522-87141

 

Kontaktpersoner för Magasinet, Cederslund:
Erik Johansson, Gunnarby 280, 451 95 Uddevalla tel. 0522-643156, 0703-243876
Birgitta Oscarsson, tel. 0522-87141

 

Revisorer:      Bengt Pettersson, tel. 070-583 75 58, 
                        Stig Aspång 

Suppleanter:   Aina Eliasson 

Valberedning: Ruben Maxvall. tel. 0522-82112 sam. k Gösta Svensson  och AnnBritt Eriksson

 

 

Hembygdsföreningens  pg nr 61 16 77-6,  hemsida: www.hembygd.se/skredsvik-herrestad-hogas

Förening:

Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening

Ändrad av: Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening (2021-08-07 09:34:04) Kontakta föreningen
Skapad av: Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening (2013-03-24 17:09:15) Kontakta föreningen