Styrelsen


Ordförande: Gunilla  Magnusson, Herrestads Svenseröd 209, 451 94 Uddevalla
Tel 070-362 28 95, e-mail: [email protected]

Sekreterare: Berndt-Johan Lindberg, Skredsviks Bua 203, 451 97 Uddevalla, 
Tel. 0522-641011,  070-348 57 89, e-mail: [email protected]                      

Kassör: Per-Allan Olsson, Hålan 130, 451 95 Uddevalla
Tel. 070-328 71 35, e-mail: [email protected]   

Vice ordf.: Tommy Glamér, Bången 413, 451 94 Uddevalla
Tel. 0522-31619, e-mail: [email protected]  

Ledamöter: Görel Thorell, , Bången 234, 451 94 Uddevalla
                      e-mail, [email protected]

                    Margit Olsson, Marteröd 124, 451 94 Uddevalla
                      tel. 0522-82209, mobil 0762-63 65 43                             
                      e-mail: [email protected]                              

                     Yvonne Johansson, Gunnarby 280,
                     451 95 Uddevalla, tel. 0522-64 31 56,  0702-30 53 17
                     e-mail: [email protected]                                         

           

 

Kontaktpersoner för Bången:
Margit Olsson, Marteröd 124, 451 94 Uddevalla tel. 0522-822 09,
Birgitta Oscarsson, tel. 0522-871 41

 

Kontaktpersoner för Magasinet, Cederslund:
Erik Johansson, Gunnarby 280, 451 95 Uddevalla tel. 0522-64 31 56, 070-324 38 76
Birgitta Oscarsson, tel. 0522-871 41

 

Revisorer:      Bengt Pettersson, tel. 070-583 75 58, 
                        Stig Aspång, tel. 0522-64 19 44

Suppleanter:   Aina Eliasson, Berit Aspång

Valberedning: Ruben Maxvall. tel. 0522-821 12 sam. k
                       Sylva Oscarsson, tel. 0703-64 30 76

 

 

Hembygdsföreningens  pg nr 61 16 77-6,  hemsida: www.hembygd.se/skredsvik-herrestad-hogas

Förening:

Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening

Skapad av: (2013-03-24 17:09:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening (2022-11-15 19:17:57) Kontakta föreningen