Styrelsen


 

 

 

 

Ordförande:    Berndt-Johan Lindberg, Skredsviks Bua 203,
451 97 Uddevalla,  tel. 0522-641011,  070-348 57 89        
e-mail: [email protected] 

Sekreterare:     Vakant                      

Kassör:          Ulla Grahm, Högås Sund 329, 451 96 Uddevalla
tel. 0522-64 41 41,  070-354 66 41
e-mail: [email protected]   

Vice ordf.:     Tommy Glamér, Bången 413, 45194 Uddevalla
Tel. 0522-31619
e-mail:  [email protected]  

Ledamöter:          Görel Thorell
 

                      Margit Olsson, Marteröd 124, 451 94 Uddevalla
tel. 0522-82209, mobil 0762-63 65 43                             
e-mail: [email protected]                              

                     Yvonne Johansson, Gunnarby 280,
451 95 Uddevall, tel. 0522-64 31 56,  0702-30 53 17
e-mail: [email protected]                                         

           

 

Kontaktpersoner för Bången:
Margit Olsson, Marteröd 124, 451 94 Uddevalla tel. 0522-82209,
Birgitta Oscarsson, tel. 0522-87141

 

Kontaktpersoner för Magasinet, Cederslund:
Erik Johansson, Gunnarby 280, 451 95 Uddevalla tel. 0522-643156, 0703-243876
Birgitta Oscarsson, tel. 0522-87141

 

Revisorer:     Bengt Pettersson, tel. 070-583 75 58,  
                       Evert Carlsson, tel. 0522-641944

Suppleanter:   Stig Aspång och Aina Eliasson

Valberedning: Ruben Maxvall. (sammankallande) tel. 0522-82112, 073-821 12 30
                         Gösta Svensson. 0522-86431, 073-064 42 19
                         Ann-Britt Eriksson

 

Hembygdsföreningens  pg nr 61 16 77-6,  hemsida: www.hembygd.se/skredsvik-herrestad-hogas

Editerad av: Evert Carlsson (2020-07-22 15:17:17)