Maria Wretemark föreläste vid årsmöte

 

M Wretemark hs 4912Fotograf: M Wretemark hs 4912

Skövde Hembygdsförening har haft sitt årsmöte. Tord Gustafsson omvaldes som ordförande. Nya i styrelsen är Ulf Hertzman, ordinarie ledamot och Bengt Skoglund, ersättare. Skövde Musei vänner har införlivats i Skövde Hembygdsförening. Ann-Britt Rapp, styrelseledamot, avgick vid årsmötet. Sekreterare är Britt Larsson och kassör Lars Westerström.

Arkeolog Maria Wretemark föreläste under rubriken Varnhem innan munkarna kom – från utgrävning till utställning. En synnerligen intressant föreläsning.

Text och foto: Monika Moberg

Välkommen till Skövde hembygdsförening

 

Teaterbiljetter 

Skövde hembygdsförening är medlem i Skövde Teaterförening. Då kan hembygdsföreningens medlemmar köpa ordinarie biljetter till abonnemangspris fortlöpande under året och man är inte bunden till abonnemangsperioden. Britt Larsson, tel 070-376 18 53, teaterombud i hembygdsföreningen, tar upp beställningar på biljetter samt levererar dem och tar betalt på det sätt som man kommer överens om med teaterföreningen.

Fler aktiviteter på gång!

Se efter i Föreningsnytt på fredagar i SLA.

Boken Skövde förr och nu

År 2014 firade Skövde Hembygdsförening 90 år och Skaraborgs Allehanda 130 år. Under detta år publicerade SLA staden Skövde i ord och bild från förr och nu. Lagom till jul gav hembygdsföreningen ut boken i samarbete med SLA.

Boken finns till försäljning för 200 kr hos Turistbyrån.