Årsmöte - med föreningens viktigaste beslut?

10 mars 2019 höll vi vårt årsmöte med sedvanliga förhandlingar förstås. 23 personer deltog (varav 17 medlemmar). Vi tog också ett stort beslut för föreningen - att ta emot församlingsgården som gåva från Falköpings pastorat. Kan tyckas att det var ett enkelt beslut. En gåva? Med 45 medlemmar (idag) är vi en liten förening och det kostar att hålla igång verksamheten i denna fastighet. Både ekonomiskt men också att få med aktiva medlemmar. Vi hoppas på fler medlemmar och kommer att arbeta med detta.

Årsmötesbeslut: 

Ordförande Conny Johansson, omval, kassör Berit Mannesson, omval, ledamot Madelene Soneby, omval, Kvarstår sedan förra årsmötet: Birgitta Einarsson, sekreterare samt Stellan Alfredsson, ledamot.

Medlemsavgiften höjs från år 2020 till 150kr

Ett första beslut togs om nya stadgar. Där föreningen byter namn till Skörstops Bygdegårds- och Hembygdsförening.       Där vill vi tydligt ange föreningens ändmål i linje med Bygdesgårdarnas Riksförbund samt även följa Sveriges Hembygdsförbunds riktlinjer. 

Vi avslutade årsmötet med fika och bingospel.   


Förening:

Skörstorps Bygdegårds- och Hembygdsförening

Ändrad av: Birgitta Einarsson (2020-03-08 10:05:08) Kontakta föreningen
Skapad av: Birgitta Einarsson (2019-03-18 22:21:40) Kontakta föreningen