Om oss

Skorpeds Hembygdsförening bildades på tidigt 80-tal och har sedan dess bidragit till att bevara kulturarvet i Skorpedsbygden. Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv för att föra dessa vidare till kommande generationer.

Året var 1982 då det skapades en interimstyrelse för Skorpeds Hembygdsförening och under årsmötet 1983 bekräftades bildandet av föreningen.

Föreningens uppgift har sedan dess varit, och är fortfarande, att

  • befrämja kunskap om och känsla för hembygden och dessa ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner
  • aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljöer och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering
  • dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i bygden i nutid och gången tid
  • samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
  • organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia
  • främja utgivningen i tryck av viktiga källskrifter och andra forskningsarbeten i ämnen med anknytning till bygden

Skorpeds Hembygdsförening är medlem i

  • Ångermanlands Hembygdsförbund, vårt regionala förbund som är en del av vår riksorganisation Sveriges Hembygdsförbund
  • BygdeRådet Örnsköldsvik, en del av länsavdelningen Hela Sverige Ska Leva! Västernorrland och således även Länsbygderådet Västernorrland med sin riksorganisation Hela Sverige Ska Leva!

Föreningen arrangerar årligen både Hembygdsdagen och Hembygdgårdens dag, två mycket uppskattade arrangemang.
Under Hembygdsgårdens dag är syftet att hembygdsrörelsen får chansen att visa upp hela sin bredd. Tanken, från riksorganisationen Sveriges Hembygdsförbund, är att var helst du befinner dej i landet så ska det gå att besöka en hembygdsgård den första söndagen i augusti. På Hembygdsgårdens dag kan du exempelvis få uppleva slåttergillen, bygdespel, dräktparader, musikfestivaler med mera. Hembygdsgårdens dag hade premiär sommaren 1992. Vi i Skorped brukar hålla Hembygdsgårdens dag under en av de första lördagarna i augusti för att inte konkurrera med andra lokala och årligen återkommande arrangemang.

Under sommaren bedrivs sommarkafé i Skorpeds Hembygdsgård, oftast av ungdomar med lokal anknytning. Det behöver dock inte vara ungdomar som driver sommarkaféet utan det kan vara du som är dagledig och vill sysselsätta dej en/några sommarveckor med serveringssysslor. Vi förutsätter dock att du tycker om att träffa fikasuget folk och att du lämnar Hembygdsgården som den såg ut innan du kom, vi är nämligen mycket rädda om den.

På Hembygdsgårdens område finns en utescen som används för olika uppträdanden samt en gärdsgård som avgränsar mot stambanan bakom vårt bebyggda område.

Sveriges Hembygdsförbund uppmanar sina medlemmar att, om möjligt, medverka under Arkeologidagen, en nationell temadag för arkeologi och förhistoria som arrangeras sista söndagen i augusti sedan 1988. Syftet är att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien. Än har Skorped inte medverkat under Arkeologidagen, men det kanske kommer?

Vidare uppmanar Sveriges Hembygdsförbund sina medlemmar att, om möjligt, medverka under Kulturarvsdagen. Evenemanget, som är en del av de europeiska kulturarvsdagarna European Heritage Days, är det mest firade gemensamma kulturevenemanget i Europa, och i Sverige firas detta andra helgen i september. Syftet är att bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Redan 1984 genomfördes Historic Monuments Open Day i Frankrike. Ett initiativ som snart spred sig till bland annat Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Sverige. Europarådet instiftade European Heritage Days 1991. År 1988 anordnade Sverige sitt första ”Öppet hus”, som det först kallades, och därefter Kulturhusens dag fram till 2009. Sedan 2015 har evenemanget i Sverige utökats med flera dagar och även med vinjetten ”Lilla Kulturarvsdagen” som är öppen för alla men vänder sig främst till de arrangörer som kan anordna särskilda aktiviteter för barn och unga. Än har Skorped inte medverkat under Kulturarvsdagen, men det kanske kommer?