Medlemskap

Välkommen som medlem i föreningen

Medlemsavgiften är 100 kronor/person och 150 kronor/familj.

Medlemsavgift kan betalas in till föreningens PlusGirokonto 46 92 84-4. Skriv medlemmarnas namn, en mejladress samt telefon- eller mobilnummer.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter