Litteratur

Berättardags i nytryck

Vi har nu ”Berättardags” i nytryck till försäljning.
Inbunden i två delar (1-6, 7-12). Säljs i par för endast 340 kr.


Berättardags

En vårkväll 2000 träffades åtta personer i Pålsboda bibliotek intresserade av att vara med och dokumentera 1900-talet, främst genom att ta vara på äldre personers berättelser.
Vi drog upp riktlinjer för det kommande arbetet och inventerade tänkbara personer att intervjua men också intressanta miljöer att skriva om. Av de ca femton personer som deltog under det första året, har tio kommit att utgöra den kärntrupp som i över åtta år arbetat i cirkeln.
Sammanlagt har vi haft ca 60 sammankomster. Vissa kvällar har vi haft besök av personer, som vi intervjuat. En del av dessa har berättat om sitt eget liv.
Många bidrag som vi publicerat har lämnats in till oss.

Vår ambition från början var, att de berättelser vi samlade skulle publiceras och läsas av många och inte läggas in i ett arkiv. Det blev också en sporre för oss att se ett årligt resultat.
En förutsättning för en årlig publikation har varit, att vi inte bearbetat texterna redaktionellt utan tryckt dem i ursprungligt skick.

Från och med december 2000 har vi vid varje års Lussegille på Kävesta folkhögskola presenterat ett nytt häfte berättelser till försäljning. Sammanlagt har vi låtit trycka drygt 1 500 ex. Även om priset per häfte är blygsamt, så har gruppen med sitt arbete stärkt föreningens ekonomi.

Det viktigaste för oss är dock inte de årliga publikationerna utan det är själva dokumentationen av ett gånget sekel. Därför har vi infört en BERÄTTARBANK, där vi samlar allt intressant materiel både i ord och bild. Det behöver inte vara slutgiltigt utfomat för att tryckas, men det kan ha ett intressant innehåll värt att bevara.

Vi välkomnar naturligtvis nya deltagare i vår arbetsgrupp! Vid Lussegillet på Kävesta folkhögskola i december 2011 presenterades Berättardags 12!

Berit Forsberg

Slöllerstabygden

Vid kommunreformen 1952 slogs tre socknar samman, nämligen Sköllersta, Svennevad och Bo, till en storkommun. Vid kommunsammanslagningen 1971 inlemmades Sköllersta kommun i Hallsbergs kommun. Då aktualiserades tanken på att skapa en hembygdsbok och en arbetsgrupp tillsattes. Arbetet resulterade i fyra delar med utgivningsår 1978, 1984, 1992 och 2001 – Sköllerstabygden 1 – 4 samt en avslutande Studiehand-ledning till Sköllerstabygden med rättelser och tillägg år 2004.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter