Föreningen

SKÖLLERSTA HEMBYGDSFÖRENING omfattar geografiskt en gammal jordbruksbygd samt en större tätort med industrier vid västra stambanan, Pålsboda.

En julidag fredsåret 1918 bildades föreningen under namnet Föreningen
Sköllersta Forngård
. Namnet antyder vad huvudsyftet var, som § 2 i
stadgarna säger: ”I främsta rummet låter föreningen uppföra en äldre typisk
Närkesstuga, som inredes så tidsenligt som möjligt… I mån av tillgångar söker
föreningen anskaffa och uppföra övriga till en bondgård hörande byggnader jämte
yttre inventarier…”.
På det här sättet vill man sträva efter att verka för föreningens målparagraf, att ”knyta den levande generationen fastare samman med gångna tiders släktled”.

Föreningen har ca 500 medlemmar och har en livlig verksamhet året om, såväl
bland barn som vuxna. Ca 25 sammankomster, öppet med utställningar och
servering under en sommarmånad, och en omfattande verksamhet med halmslöjd och ljusstöpning för allmänheten.

Föreningen har en mycket god kontakt med skolorna i Sköllersta och Pålsboda,
dels vid ett flertal tillfällen studiedagar på hembygdsgården och dels halm- och
slöjdarbeten på respektive skola. I Pålsboda hyr vi en lokal, ”Aktivitetslokalen”, som är öppen för olika slags verksamhet i föreningen och där anordnas olika hantverks- och slöjdkurser varje år från höst till vår.

På hembygdsgården finns ett tiotal byggnader samt, i närheten, en gammal
bygdeskola, som föreningen köpte år 2000.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter