Sommarcafé med utställningar

Spara

Välkommen till

Vår hembygdsförening bildades 1918 och är den naturliga samlingspunkten för hembygdsintresserade i vår bygd.
Vi vårdar byggnader, föremål, hantverkstraditioner och minnen från det område som var Sköllersta socken.
Föreningen har cirka 500 medlemmar, både barn och vuxna.
Ett gott samarbete som föreningen har med skolorna i tätorterna Pålsboda och Sköllersta ger skoleleverna möjlighet att få en inblick i tidigare generationers liv och arbete.
Många aktiviteter genomförs årligen för föreningens medlemmar och intresserade.
Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter