Fornanders åkeri i Sköldinge

Fornanders åkeri i Sköldinge
På bilden ses i bildens ovankant Fornanders bostad och till höger åkeriets garage. Till vänster i bild bensinpumparna. Landsvägsgatan till vänster.
Familjen Fornander födde fyra tvillingpar åren 1932 till 1946. Något av ett rekord.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1950

Fotograf

Okänd