John Fornander

John Fornander
John Fornander till höger och Evald ? framför lastbil lastad med transformatorer (antagligen).
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1940

Fotograf

Alsund