UNO-X 2006

UNO-X 2006
UNO-X-macken i Valla. Den lades ner och revs senare.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 2006

Fotograf

Hans Bergh