Sköldinge skola

Sköldinge skola
Hösten 1950 kunde skolan tas i bruk och kallades också Centralskolan. Efter införandet av 7-årig skola i Sköldinge befanns ingen av de befintliga skolbyggnaderna ha fler än sex klassrum. Centraliseringen medförde att fyra äldre skolor kunde läggas ned, nämligen Norra, Södra och Östra.
Idag har skolan låg- och mellanstadet efter smärre ombyggnader.
Fotograf

Vykort