Valla gamla skola, Folkskolan

Valla gamla skola, Folkskolan
Flygfoto som också finns med i årsskriften  från 1995
Tid för bildens tillkomst

1950 - 1960

Fotograf

Okänd

Källa:

Hbf årsskrift 1995: Skolor och skolhistoria