UNO-X försvinner

UNO-X försvinner
UNO-X-macken i Valla under rivning år 2009. Efter rivningen är Valla utan mack.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 2009

Fotograf

Hans Bergh