Valla folkskola

Valla folkskola
Skolan låg vid infarten från Sköldinge. Första byggnaden uppfördes 1901 och 1913-14 utfördes en till- och ombyggnad som innehöll en kyrksal.
Det fanns bara fem skolsalar så klasserna 5 och 6 fick gå tillsammans fram till 1931 då det blev sex klassrum.
År 1959 stod Valla nya skola färdig och skolverksamheten upphörde här. Byggnaderna revs i början av 1980-talet.
Kyrksalen närmast på bild. Läs mer om skolorna i hembygdsföreningens årsskrift 1995.
Fotograf

Vykort


Förening:

Sköldinge-Valla-Lerbo Hembygdsförening

Skapad av: Jennie Fornedal (2017-11-15 10:27:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sköldinge-Valla-Lerbo Hembygdsförening (2020-05-12 14:54:00) Kontakta föreningen