Kantorpsboken


Kantorpsboken 2019  
Mycket av faktaunderlaget är hämtade från flera media. Två är skriftliga dokument tillhörande hembygdsföreningen. Den äldsta av dessa är en avhandling från 1952. Den är gjord av gruvingenjör Karl Bertil Malte Ekman, nu boende i Hofors, 91 år gammal. Avhandlingen är späckad med den tidens tekniska uppgifter, alla i Kantorps dåtida schakt och där ingående maskinell utrustning. Det andra, något senare daterat dokument, är gruvingenjör Mauritz Ahlstrands skrift från 1990. Den ingick i en skriftserie utgiven av hembygdsföreningen. Även uppgifter från Internet har bidragit.
Men utan personliga kontakter har denna bok inte kunnat genomföras. Personerna är (uppräknade i bokstavsordning) Lennart Cederberg, Lars Edelin, Sören Filipsson, Lasse Larsson och Karl Göran Ling. Alla lika viktiga på olika områden.
Sköldinge skola har bidragit med ett mycket viktigt arbete med skyltar på området. Skyltarna består av bilder och texter över de numera rivna anläggningarna och bostäderna. Den 68 meter höga gruvlaven, som revs år 2011 efter brand, var utsedd som ”Framtidsminne” av Riksantikvarieämbetet och Sörmlands museum. Laven adopterades av mellanstadiet på Sköldinge skola. Vart tredje år arrangerades Kantorpsdagen, där elever på ett förtjänstfullt sätt guidade besökare runt i området. Flera lärare ledde arbetet, bl.a. Sören Filipsson. I juli kommer Sören Filipsson att leda två guidade vandringar i det gruvområdet Kantorp. Se under rubriken Aktiviteter.
Hans Bergh

Boken innehåller 144 sidor. Gruvans verksamhet under 122 år, 1845 till 1967 är noggrant beskriven. Det var den största järnmalmsgruvan i Södermanlands län och som under åren aldrig hade uppehåll i brytningen.
Boken kostar 150 kr + porto och kan beställas genom L G Pihlqvist, 0730-63 12 08 eller H Bergh, 0150-66 01 08.

Image

Bild från 1913. Redan då var det en stor anläggning med malmvaskning och anrikningsverk.

Image

År 1962 stod Tryggers betonglave klar att tas i bruk. Det var då den näst högsta laven i Sverige, 68 m hög. Bokstäverna "BB" på lavens norra sida mot Sköldinge samhälle betydde "Boxholms Bruk", dåvarande ägare. 2010 drabbades laven av brand och revs året därpå.

Förening:

Sköldinge-Valla-Lerbo Hembygdsförening

Skapad av: Sköldinge-Valla-Lerbo Hembygdsförening (2020-03-03 15:53:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sköldinge-Valla-Lerbo Hembygdsförening (2020-03-03 16:23:57) Kontakta föreningen