Nostalgikväll i Norroten


ImageImage

Leif Jacobsson.

Sakta ringlade sig raden av bilar fram längs den mörka, krokiga vägen mot Norrotens bygdegård, som för kvällen var varmt upplyst. Ett 50-tal personer hade trotsat mörker och kyla, för att få känna gemenskap vid den gamla skolan invid Valdemaren.

Bygdegårdsföreningarna har nu gått med i Hembygdsförbundet, och Region Sörmland har i samband med det avsatt pengar för att hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar skall inleda ett samarbete.

Norrotens bygdeförening och Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening hade tillsammans med Vuxenskolan inbjudit till en nostalgikväll med berättaren Leif Jacobsson. Många har hört Leifs röst i radio genom åren, eller läst några av hans böcker. Ingvar ”Gusten” Gustavsson ordförande i bygdeföreningen och Berith Jern, ordförande i hembygdsföreningen hälsade alla välkomna och lämnade mikrofonen till Leif Jacobsson.

Att få ett 50-tal personer tysta i ett klassrum, kan vara en bedrift, men när Leif höjde rösten, var det knäpptyst i skolan. Leif inledde med att uttrycka sin glädje över att komma tillbaka till skolan. Han berättade om sin skola Sigridslund i Årdala, som kom till genom Greve Bonde på Vibyholms försorg år 1826. Vid invigningen av Sigridslunds skola, skulle greveparets son skjuta salut, vilket slutade så illa, att sonen omkom.

Leif var född i Afrika, men inte längre bort än Afrika i Floda. Namnet hade enligt Leif tillkommit på grund av kolarna, som kom hem på lördagskvällarna, svarta av sot i ansiktena. Damen som satt bredvid mig, viskade då, att hon var född i Kina, och det låg i Mellösa.

Alla vill ha någonstans att samlas betonade Leif, därför är det så viktigt, att vi vårdar våra gamla samlingslokaler ute i bygderna. Att mötet mellan människor är av stor betydelse, kändes när Leif delgav oss många fantastiska intervjuer han gjort med äldre personer i hela Sörmland. Våga prata med främlingar, uppmanade Leif oss. Den svenska historien finns mitt ibland oss. Leif gjorde ett överslag bland oss 50 personer, som satt i salen, medelålder ca 70 år = 3 500 års livserfarenhet. Alla har något att tillföra historieberättandet.

Leif berättade om mötet på ett tåg, med Flodabygdens egen operasångare Folke Andersson, och spelade därefter en raspig skiva från 1930-talet, på en gammal grammofon. ”Den gamla moraklockan”, med sång av just Folke Andersson.

I sina radioprogram, har Leif haft besök av bl.a. Per Svensson från Lerbo. Per spelade efter intervjun på ett munspel, med en fantastisk historia bakom. Att även luffare låg Leif varmt om hjärtat, förstod vi när han berättade om Råttfällemakaren, Skärsliparen och Bakelsegubben, som varje vår rymde från äldreboendet i Stockholm, för ett friare liv i Sörmlandsbygden med sin cykel.

Gitarren kom fram, och Leif spelade och sjöng, ”På Arendorffs tid” av Ferlin.

Det finns 3 kategorier kvinnor, som fått för lite plats i historien, menade Leif, soldathustrurna, statarhustrurna och de ogifta mödrarna. Här berättade Leif om några kvinnobedrifter och kvinnoöden, bl.a. om Lindstu-Maja som var välkänd för de flesta av oss närvarande. Han berättade också om Lilly, som han intervjuade då hon var 102 år. Lilly mindes året 1907, då hon som barn bodde vid familjen Palmes Ånga. Alla statare och statarbarn fick klä upp sig, plocka blommor och ställa upp sig utmed landsvägen för att invänta kung Gustav V, som kom i den första automobil man någonsin sett vid Ånga. Kungen var ute på sin Eriksgata. En vecka efter att intervjun sänts på radio, avled Lilly.

Gitarren kom fram igen, och vi fick lyssna till ”I gamla stan vid Kornhamstorg” en text som jag själv minns från skolans Radiohäfte på 1950-talet.

År 1682 beslutade riksdagen om ”nya indelningsverket”. Sörmlands län delades in i 1 200 soldatrotar. Indelningsverket ersattes år 1901 av allmän värnplikt. Leif berättade om att vid Heden i Malmköping, finns en minnessten för varje rote uppställd. Lerbostenen är röd, och skiljer ut sig från de andra. Det beror på, att i Lerbo finns Dagöholm, där den ursprungliga modellen till Sörmlandsuniformen fanns bevarad i en kista.

Leif avslutade sitt framförande med att spela och sjunga sin egen låt om knektarna vid Heden i Malmköping.

 

Så stod kaffebordet uppdukat till fröjd för oss alla, och därefter fanns möjlighet att köpa Leifs böcker samt Sköldinge-Valla-Lerbos nyutkomna bok om Kantorps gruva.

Eva Andersson

 

Förening:

Sköldinge-Valla-Lerbo Hembygdsförening

Skapad av: Sköldinge-Valla-Lerbo Hembygdsförening (2019-01-17 12:14:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sköldinge-Valla-Lerbo Hembygdsförening (2019-12-06 09:10:20) Kontakta föreningen