Samarbete med Sköldinge skola


Tidigare hade hembygdsföreningen etablerat ett nära samarbete med Sköldinge skola och dess dess lärare Sören Filipsson. Ett f.d. fläkthus i området Kantorp har hyrts och är numera ett gruvmuseum. Men först genomgick byggnaden en renovering. Skolan och hembygdsföreningen sökte tillsammans bidrag från Leader Gränslandet för unga entreprenörer. Det var fem elever i klass 4-5 B vid Sköldinge skola, som stod som sökande och fick godkänt på sin ansökan. Markägarna, har välvilligt hyrt ut lokalen för ändamålet till skola och hembygdsförening, utan hyreskostnad.
Skolans femteklass har sedan 1998 arbetat med kulturmiljön i Kantorp. Lärare och elever har tillsammans med andra intressenter och markägare skapat en 3 km lång kulturslinga i gruvområdet. Längs slingan finns nitton informativa skyltar om industriprocessen, bostäderna och människorna i Kantorp. Vart tredje år har skolan arrangerat Kantorpsdagen, då femteklassare guidade runt slingan. Men tyvärr har det samarbetet upphört då läraren gått i pension.

Medlemmar i hembygdsförening och elever och lärare från skolan hjälptes åt att flytta gruvföremålen till Sköldinge skola.

Nu återstår för hembygdsföreningen att med frivilliga krafter röja sly runt den och städa i museet. Gruvmuseet innehåller diverse gruvföremål, som verktyg, elutrustningar, skyltar och delar av personlig utrustning för en dåtida gruvarbetare. En s.k. gruvhund och en gruvtunna, båda för transport av malm, ingår bland föremålen. Gruvtunnan var kommunsymbol för Sköldinge kommun och ingår numera i hembygdsföreningens logotyp.
All verksamhet vid Kantorps gruva försvann i början på 1970-talet. Åren efter nedläggningen revs alla industribyggnader som ingått i gruvdriften, utom detta fläkthus. Det är en mycket stabil byggnad med betongsockel och tegelväggar.
Beskrivningen av den för bygden så betydelsefulla gruvdriften kommer på detta sätt att bevaras för överskådlig framtid. Sedan gruvlaven revs finns annars inga rester kvar som kan berätta och minnas om gruvans och områdets historia.

Praktiskt skolarbete
”Vad har du funnit”, säger
arkeolog Katarina Blix Lundqvsit till Isak. Han visar stolt upp två rostiga handsmidda spikar. Och det var inte de första spikarna man fann vid torpet Gränsen i Kantorp och Sköldinge. Sköldinge skola och Sörmlands museum driver just nu ett projekt kallat Skapande skola. Torsdagen den 13 september 2012 är det en grupp från årskurs 4 som skrapar marken, sållar jorden och letar efter fler fynd. Här gör man alltså en arkeologisk utgrävning, som ska pågå veckan ut. Initiativtagare till hela arbetet är
läraren Sören Filipsson, Sköldinge skola. Eleverna leds av två personer från Sörmlands Museum och en lärare från Sköldinge skola. Man ska efter utgrävningen analysera fynden, skriva en rapport och slutligen ställa ut delar av materialet i gruvmuseet, som under året iordningställts av skolan och Sköldinge-Valla-Lerbo Hembygdsförening.
Det är inte bara spik man finner här utan exempelvis glasbitar, flaskor, fotogenlampsdelar i plåt. Under gruvepoken här i Kantorp bodde det två familjer i huset, som är från sent 1800-tal. Rivningen skedde under slutet av 1960-talet och flyttades till annan plats. Det är därför man finner så mycket krokig spik, som alltså dragits ur rivningsvirket. Hela iden är ett
bra exempel på praktiskt skolarbete utanför skolans väggar.
Entusiasmen bland eleverna visar att detta sätt att arbeta på uppskattas. Det ger också lärdom om svunna tider och leder också ett bestående resultat.

 

De funna handsmidda spikarna

 

Förening:

Sköldinge-Valla-Lerbo Hembygdsförening

Skapad av: Sköldinge-Valla-Lerbo Hembygdsförening (2012-03-21 09:49:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sköldinge-Valla-Lerbo Hembygdsförening (2019-01-17 12:15:14) Kontakta föreningen