Styrelse

 

För verksamhetsåret 2018 har styrelsen följande sammansättning:

  • Ordförande Jan Lindgren
  • Ledamot, vice ordf. Rolf Wallin
  • Sekreterare Lena Beijar
  • Kassör Birgitta Ericsson
  • Ledamot Britt-Marie Nyberg
  • Ledamot Folke Lundin
  • Ledamot Susan Söderström
  • Suppleant Hilding Wejdsten
  • Suppleant Anita Hamerslag

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter