Skokloster Kyrka, Klostret och Flasta kyrkoruin

KyrkanFotograf: Kyrkan

Kulturföreningen Skokloster Gille bildades 1978 och är en hembygdsförening med uppgift att förena personer med intresse för Skoklosterbygdens historia och kultur i gången tid, nutid och kommande tid. Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. I våra stadgar framgår ändamål och syfte med föreningen.

Vid sidan av traditionella aktiviteter i en kulturförening har Skokloster Gille i uppdrag att bedriva forskning i bygdens historia samt dokumentera, arkivera och sprida information av de uppgifter som framtagits.

Uppgifter om Skokloster kyrka, Klostret och Flasta kyrkoruin finns sedan tidigare dokumenterat i flera olika skrifter.

Skokloster Gilles forskningsgrupp har nu tagit fram material, som visar även människorna, som verkade i och omkring kyrkan eller i kyrkans närhet.

Så föddes den här skriften! och den kan Du köpa för 80 kronor + porto. Kontakta någon i styrelsen för mer information.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter