Medlemskap

Vill Du bli medlem i Skokloster Gille. Anmäl Dig genom att betala in medlemsavgiften på plusgirokonto 434 35 19-7. Ange namn och adress när Du betalar. Du kan också skicka e-post till [email protected] och anmäla Ditt medlemskap så skickar vi ett inbetalningskort.
Medlemsavgiften per år är: 160:- för enskilt medlemskap och 260:- för familj. Enskild medlem har en röst och familjemedlem har två röster, om två familjemedlemmar är närvarande vid mötet.
Välkommen Du också!
Skokloster Gilles medlemsblad utkommer med två nummer per år. Bladet informerar om Gillets aktiviteter och andra händelser. Meningen med bladet är att medlemmarna själva ska skriva och berätta. Medlemsbladet fyller en viktig funktion för de medlemmar som av olika anledningar inte kan vara med på Gillets aktiviteter.
Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter