Båtar och sjötrafik

För den intresserade rekommenderas dessa skrifter, ur vilka de flesta av följande uppgifter hämtade, då det gäller historia och teknik. Ångfartygens intåg blev en total revolution i samfärd-seln både för person- och godstrafik. Dess historia finns noggrant beskriven i böckerna:

–  ”Mälarbåtarna” av Fredrik och  Lennart Oldsjö,  Natur och Kultur (1967).

–  ”Ångbåtarna på Uppsala” av Birger Jarl, som var kapten på ”Nya Uppsala” 1920-28.

–  www.skargardsbatar.se – databas för Sveriges skärgårdsbåtar.

För den intresserade rekommenderas dessa skrifter, ur vilka de flesta av följande uppgifter hämtade, då det gäller historia och teknik. Skoklosterhalvön är omgärdad av vatten och flera bryggor har funnits och flera av dem finns fortfarande kvar. Idag är endast bryggan vid Sko i bruk för båtar som transporterar passagerare, eftersom Skokloster är en plats för turism och rekreation.

Sådant som berör Skokloster mer lokalt är framtaget och sammanställt av Skokloster Gilles forskningsgrupp. Beskrivningarna blir här väldigt kortfattade men bör ändå kunna ge god förståelse om betydelsen av båttrafiken i Sko.

Skriften finns att köpa för 80 kronor + porto. Kontakta någon i styrelsen för mer information.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter