Skoklosters Soldater & Soldattorp

Undan för undan har bit lagts till bit, ord lagts till ord och bild lagts till bild. Många timmar senare publicerade föreningen Skokloster Gille denna skrift om soldaternas liv i fält och hur de och även andra människor levde i soldattorpen. Många soldater blev antagna, utskickade i kriget och kom aldrig tillbaka. I soldatstugorna bodde kanske hustrun med en stor barnaskara att ta hand om i ett fattigt Sverige. Spädbarnsdödligheten var stor och som om det inte var nog med det så härjade många sjukdomar bland både barn och vuxna, sjukdomar som på den tiden var obotliga. Livet kunde vara mycket svårt för alla dessa soldater som vaktade landets gränser och de är väl värda att minnas. I denna skrift finns fakta om den tiden så långt det varit möjligt att forska fram uppgifter. När nu föreningen ger ut den här skriften får du som läsare också ta del av hur livet var i vårt land före, efter och under tiden då det var krig ute i världen. Skriften Skoklosters Soldater & Soldattorp gavs ut i samband med soldatveckan den 7-12 juni 2010.

Skriften finns att köpa för 80 kronor + porto. Kontakta någon i styrelsen för mer information.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter