Skolans utveckling i Skokloster

SkolanFotograf: Skolan

”Skolans utveckling i Skokloster” – Från sandlåda till dator”.

Så var det då dags att sammanställa Forskningsmaterial från tiden för den första skolan i Skokloster, Flasta skola byggd 1847 till 2000-talets skolor, Slottsskolan och MIU-skolan. Även denna skrift är i A4-format och på 52 sidor. År 2006 publicerade Skokloster Gille skriften. Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur tilldelade Gillet ett bidrag på 25 000 kr för tryckning av skriften.

Skriften finns att köpa för 80 kronor + porto. Kontakta någon i styrelsen för mer information.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter