Torparbacken

 

1987 fick hembygdsföreningen köpa en tomt på 23.819 kvadratmeter, vilket var en stor fråga för föreningen.
Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet byggde Hembygdsföreningen upp Torparbacken, Strand som består av tre torp, fotostuga, ladugård, bodar samt en smedja.

 
Manells torpet” är från 1880-talet. Dit flyttade en familj från Värmland, han var kolare och hjälpte bönderna med kolning i skogarna. En av sönerna hette Emanuel och kallades ”Manell” – därav namnet på stugan. Stugan har vi inrett som en gammal torparbostad med ett rum och kök.
 


Det andra torpet går under namnet ”Josefs”, då där bodde en man vid namn Josef Enström. Han var fiskare och hjälpte bönderna i Strand med diverse arbeten. Torpet består av två rum och kök

 


Det tredje torpet på Torparbacken kallar vi för Hembygdsgården. 1988 fick Hembygdsföreningen en gård i Norrbo som vi demonterade och uppförde här. Huset består av två rum och kök på nedre våningen och på ett övre plan finns två rum och en hall.

 

Ett nybyggt timmerhus vid skogen används som fotostuga. I stugan finns nu ett särskilt rum till minne av Skogs store fotograf Per Johan Forsbäck.

 


Sockenmagasinet ägdes tidigare av Hushållningssällskapet och användes som sädesmagasin. 2009 flyttades det till Torparbacken och försågs även med en utbyggd scen. Magasinet används nu till olika sammankomster och vid musikunderhållning.

 


Varje sommar firas hembygdsdag på Torparbacken.