Skogs Hembygdsförening, 80 år, 1938-2018


Skogs Hembygdsförening

80 år, 1938 – 2018

Det finns ett häfte med bilder som går att köpa på Hembygdsgården för 20 kr.

Går även att beställa om ni mejlar det under "Kontakta oss" 20 kr + porto 18 kr = 38 Kr

Image

Beskrivning: H-g

En sammanställning om vad som har hänt under 80 år

29 juni 1938 bildades Skogs Hembygdsförening av William Norman, Karl Dahlgren, Emma Horneij, M. Wallin och Erik Büstedt. Samma år köptes Vigrenska gården i Ås, för att användas som hembygdsgård. Emma Horneij donerade hela köpesumman på 2400 kr (motsvara i dagens penningvärde 69 222. Kr).

Kriget 1721 härjade ryssarna längs norrlandskusten och brände ner många gårdar. Vår hembygdsgård räddades tack vare att ryssarna bodde där.

När huset byggdes vet vi inte men det bör vara före 1721.

William Norman var trogen föreningen fram till sin död 1987. Han såg till att klockorna drogs upp, fixade avlopp, städade vinden, lade taktegel, brädfodrade väggar och samlade in pengar. 1973 fick han utmärkelsen ”Hedersnål med lagerkrans” av Hembygdsförbundet.

1944 Detta år invigdes hembygdsgården vid den första festen.

1960 På sommaren anordnades s.k. ”Onsdagsträffar”, där man korade Skogs vackraste häst och hund.

1963 25-årsjubileum. Då utgavs skriften ”Hembygdsminnen från Skog”.

1972 Föreningen fick kyrkbänkar från kommunalrummet för 70 personer, som fortfarande används.

1977 Motorgräsklippare inköptes till föreningen.

1978 – 1985 Hölls spelmansstämmor som drog mycket publik.

1978 40-årsjubileum. Då blev Bertil Büstedt och William Norman föreningens första hedersmedlemmar.

I Röda Stugan renoverades golv i köket och farstun, samt ny diskbänk sattes in. Jubileet firades med spelmansstämma som drog över 1000 personer den helgen.

1979 Byggdes en utedansbana. Trots att många ställde upp och arbetade så blev kostnaden 8000 kr (motsvara idag 29 605 kr). Den efterföljande festen och spelmansstämman blev en succé. Banan invigdes av ett Belgiskt folkdanslag. Föreningen fick tillbaka nästan hela kostnaden i samband med festen. Den revs efter några år.

1980 Nya fönster i Röda Stugan. Nytt mellantak i bagarstugan.

1982 Första midsommarfesten vid hembygdsgården.

Kalle och Vera Sjölander var lekledare.

Träsk spelmanslag svarade för musiken.

1984 Hembygdsförbundet anordnar budkavle. Från Nora hembygdsförening kom autentiskt utklädda deltagare, länsman, präst, båtsman och 4 bönder. Budkavlen fördes vidare till Bjärtrå hembygdsförening med Hasse Nyholms veteranbil.

1985 Bagarstugan får elström. Scen med tak byggs.

1988 50-årsjubileum. Detta firades med en Barnkulturvecka. Föreningens motto:

”Vår verksamhet ska vara lika delar gammtid, samtid och framtid”.

Fjärde september detta år firas högmässa anno 1809 med folk i tidsenlig klädsel. Bagarstugan får ny häll.

1991 En större renovering av hembygdsgården görs. Bl.a. omläggning av tak, nya skorstenar och nytt bjälklag i östra delen.

1996 Uthuset renoverades.

1997 Föreningen fick en gåva av Inger och Göran Carlsson, i form av

1248 m2 markområde. Efter detta står alla föreningens byggnader på egen mark.

2000 Började Röda Stugan renoveras. Arbetet gjordes till största delen av Per-Ingvar Melander, Kalle Hansen

och Pelle Westman. Alla golv revs ut och ersattes. Ny mur till spisen, det drogs in vatten och en varmvattenberedare installerades. De timrade väggarna fick gipsskivor och tapeter. Nya gavelfönster till övervåningen.

2001 var renoveringen klar och nu kan stugan användas året runt.

I bagarstugan sätts panel upp på väggarna. Totalkostnad för hela renoveringen uppgick till 38 000 kr (motsvarar 2018, 45 850 kr).

2002 Kittning och målning av fönster på hembygdsgården, samt åtgärdat sättningar av golven.

2003 Elström indraget till uthuset. Nytt fönster i bagarstugan.

2005 Ny parkering görs iordning nedanför bagarstugan.

2006. Skogs Hembygdsförening ger ut boken ”Ett sekel i Skog 1900 – 2000” Redaktör Anette Lundkvist. Upplagan blir 500 böcker. Sponsorer till boken: Kungliga Patriotiska Sällskapet, Länsstyrelsen, Skogs IF samt Riksantikvarieämbetet. Bidragen uppgår till 50,756 kr och totala kostnaden uppgår till ca 100 000 kr.

2008 Inköp av åkgräsklippare. Ny dörr med låsbar bom till uthuset. Ny flaggstång av glasfiber och ordentligt betongfundament.

2009 Luftvärmepump installeras i Röda Stugan.

2012 Påbörjas renovering av härbre (som byggdes 1835) och bagarstuga. 22 februari 2012 beslutade länsstyrelsen att ge ett bidrag på 76 850 kr. för renovering av härbre och bagarstugan. Kenneth Strandberg lärare på träakademin, påbörjade arbetet sommaren 2012. Alla ruttna stockar i väggar och golv byttes ut.

Med hjälp av vevlyft från Baxarboden kunde man lyfta och lägga under nya stenar. Nya vindskivor, knutlådor och hängrännor av trä sattes upp.

September 2012 påbörjas arbetet med bagarstugan som byggdes början av 1800-talet. Tio elever från träakademin jobbade en vecka under ledning av Kenneth. Ruttna golvbjälkar byttes ut. Gaveln mot norr lyftes och förstärktes med nya stockar. När muren skulle rivas så rasade den. Nisse Nyholm gjorde det mesta murarbetet med experthjälp av Birger Wiklund. Bosse Westin och Herbert Skoglund hjälpte till med bygget.

Mona Nordstrand skänkte 50.000 kr till renoveringen av bagarstugan.

2013 Bakugnen muras upp och renoveringen av bagarstugan färdigställs. Föreningen fick låna Lennart Sjölanders bagarstuga den sommaren.

2014 Nya bakugnen invigs 9 april.

2015 Målning av Röda Stugan och uthuset, inget lämpligt målarväder, minus en grad och snöblandat regn. Men målningen blev gjord och färgen sitter fortfarande kvar.

2016 Hembygdsgården får ny trappa och överstycke till dörren. 460 liters frys inköpes och placeras i Röda Stugan.

Foto: Lennart Korén

Hembygdens år 2016 firas då Hembygdsförbundet har 100 årsjubileum.

En budkavle går mellan alla hembygdsföreningarna i Västernorrland. Budkavlen kom från Bjärtrå hembygdsförening och mottogs efter gudstjänsten den 19 juni för att sedan föras vidare till Nora den 20 juni med Hasse Nyholms veteranbil, Ford Junior årsm. 1934, 21 hk.

Vid Ångermanlands Hembygdsförbunds årsmöte tilldelades Aina Melander högsta utmärkelsen - plaketten i keramik för sitt arbete i föreningen under 15 år.

2017 Röjdes i och utanför uthuset. Den gamla stora frysen kördes till sopstationen i Kramfors. Nisse Nyholm gjorde en ny stomme till midsommarstången.

 

Liten historik om vad som har funnits i Herrskog, nedtecknat av Sven-Olof Sehlstedt             Kramfors den 17/1 2001

1945 och fram genom femtiotalet o. sextiotalet var Herrskogs storhetstid.

Olof Sylvin hade detta år fått klart med Landstinget om att få Tandvården och Veterinären till Herrskog, därför bygger han husen där dessa driver sina verksamheter.

Nya Apoteket uppförs 1945–46, där då Apotekaren Nordesjö med familj gör entré.

Enar Sjöström öppnar Herrskogs Hotell våren 1946 med Hanna Skoglund som köksmästare Hon tar sedermera över hotellet. Vid denna tidpunkt bor i Herrskog Veterinär, Tandläkare, Apotekare, Doktor, Distriktssköterska, Landsfiskal, Fjärdingsman, Mejeriföreståndare och Präst. Herrskog gjorde på den tiden rätt för sitt namn.

När det gällde service till invånarna var det väl försett.

I Herrskog fanns det då tre Livsmedelsbutiker Charkbutik, Konditori, Hotell, Bibliotek, Postkontor, Två Banker, Telegrafstation, Skrädderi, Läder o. Skoaffär, El-firma, Trädgårdsmästare, Taxibilar, Radio o. Cykelaffär, Pappershandel, Frisör, Damkläder, Hovslageri. Det fanns säkert något som jag glömt men det räcker ju långt mot dagens Herrskog, som då var Centrum för Busstrafiken, där var Björklunds, Werner Westin, Nordin, och Bröderna Petterssons bussar uppställda för på och avstigande och av och pålastning av gods. Det byggs en del under dessa år i Herrskog, ett antal Egnahem, Kommunen bygger Pensionärshem, Ole Lundgrens Åkeri bygger nytt och även en tillbyggnad, Mejeriföreningen, bygger om Affären och Mejeriet och Missionsförsamlingen bygger en vacker Kyrka. Längre fram bygger kommunen ett antal hyreshus.

Storsjötravet står väl också på sin höjdpunkt dessa år, med Albert Edholm, Tore Hansson, Fredrik Bergman och Bertil Lundgren som ansvarade för korven och glöggen.

Skogs IF med Olof Sylvin var ordf. som aktivast under dessa år. Idrottsplats, ishockeyrink, samt ett, Elljusspår byggs. Bygdegården köps av Centern. Skogs IF deltar med Fotboll, Ishockey och Bandylag i det allmänna Seriesystemet. Varje år ordnas sommarfester Bland gästartisterna kan nämnas ”TUMBA” med sin Vattenshow. Det finns säkert mycket att tillägga om vad som hände i Herrskog under dessa år, men klart står ju att då var det ”goo” i bygden, framtidstron var stor och inget sågs som omöjligt.

Tyvärr så fattas dokumentation för vissa år

Ordförande i Skogs Hembygdsförening 1938 – 2018

1938 – 1939      Karl Dahlgren

1939 – 1971      Olof Sylvin

1971 – 1991      Per  Melander

1991 – 1993      Vakant, Jan-Olof Edlund var tillförordnad

1993 – 1996      Bengt Nyberg

1996 – 2015      Curt Böhlin

2015 –               Lennart Korén

Tack vare alla som har jobbat och de som nu jobbar ideellt, samt alla som betalar medlemsavgiften, så kan vi hålla gården levande.

 

Förening:

Skogs Hembygdsförening

Skapad av: Bruno Bagge (2019-03-09 17:48:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bruno Bagge (2019-03-09 17:48:19) Kontakta föreningen